Springen over klif Menskracht ACTMAAK EEN AFSPRAAK

Zonder beweging
geen verandering!

Start nu met anders

Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk of persoonlijk vlak in een gelijkwaardige één-op-één relatie.

Het belangrijkste doel van coachen is het helpen van individuen of teams om zelfgekozen doelstellingen te bereiken en problemen te overwinnen, gebruikmakend van de talenten en vaardigheden die elke persoon in zich heeft.

De basis van iedere sessie vormt het gesprek, waar nodig ondersteund door oefeningen, opdrachten en visualisaties. Ook VITT®, HeartMath®, EMDR, RDI, Kinesiologie, EQ-i 2.0® en TMA® kunnen worden ingezet om je doelen (makkelijker) te bereiken.

EMDR

Als je vastloopt in de verwerking van een nare gebeurtenis kan dit ervoor zorgen dat je je anders gaat gedragen, voelen, denken of reageren op je omgeving. Misschien ga je dingen uit de weg of heb je last van terugkerende stressvolle beelden of gedachten. In zo’n geval kunnen we ervoor kiezen om EMDR in te zetten.

RDI

Tijdens een RDI-sessie wordt er gewerkt vanuit positieve ervaringen. RDI staat voor Resource Development and Installation. RDI heeft raakvlakken met EMDR, maar het proces verloopt anders. We zoeken naar voor jou passende hulpbronnen en kwaliteiten om op deze manier moeilijke situaties weer aan te kunnen.

Heartmath

Heartmath is een concrete tool voor stressreductie en veerkrachtoptimalisatie. Stress brengt je lichaam en geest in staat van paraatheid. Dat is nuttig bij bijvoorbeeld een examen, een sollicitatiegesprek of een presentatie.

VITT

In essentie is Visscher Integrale Tranformatie Techniek (VITT) werken met energie. Onverwerkte traumatische gebeurtenissen, patronen, overtuigingen of terugkerende stressresponses kunnen ervoor zorgen dat we niet optimaal kunnen functioneren.

TA

De transactionele analyse (TA) geeft op een eenvoudige manier inzicht in jouw gedrag in relatie tot andere. TA is oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne in 1958. Het is onderdeel van de sociale psychologie.