EMDR

Als je vastloopt in de verwerking van een nare gebeurtenis kan dit ervoor zorgen dat je je anders gaat gedragen, voelen, denken of reageren op je omgeving. Misschien ga je dingen uit de weg of heb je last van terugkerende stressvolle beelden of gedachten. In zo’n geval kunnen we ervoor kiezen om EMDR in te zetten.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) staat bekend als effectieve behandelingsmethode bij traumatische gebeurtenissen zoals geweld of misbruik. EMDR is echter ook zeer effectief bij meer alledaags trauma zoals een slechte tandartservaring of verlies van een ouder. We zoomen in op de nare gebeurtenis en zorgen tegelijkertijd voor een afleidende taak waarmee we het wekgeheugen betasten. Hierdoor verliest de herinnering de emotionele lading.

Effectieve behandelingsmethode

EMDR is een effectieve behandelingsmethode waarbij het natuurlijke verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd. Hierdoor wordt de blokkade in het verwerking opgeheven en wordt de nare gebeurtenis als nog verwerkt. Bijbehorende klachten zullen hierdoor verdwijnen of verminderen. Bij EMDR werken we vanuit een vast protocol en beginnen we pas na een positieve draagkracht test. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van het trauma. Samen bespreken we wat voor jou goed is.