Hardlopen Menskracht ACTMAAK EEN AFSPRAAK

Aan de slag met
inclusief!

Inclusieve arbeidsmarkt

Een arbeidsmarkt waarin iedereen ertoe doet. Waarin iedereen wordt beoordeeld op zijn of haar talenten in plaats van tekortkomingen. Waarin we een persoon matchen op een functie in plaats van andersom. Utopie? Zeker niet, maar we hebben nog een lange weg te gaan.

Intrinsiek gemotiveerd, vanwege een Social Return eis of vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zijn de meeste organisaties inmiddels op zoek naar onbenut arbeidspotentieel. We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans geven, maar vragen ons tegelijkertijd af hoe realistisch dat is. En precies deze bedenking belemmert ons.

MensKracht Advies helpt je graag om anders te kijken naar de arbeidsmarkt en mensen die moeilijker aansluiting vinden een waardevolle plek te bieden in jouw organisatie. Er zijn namelijk oneindig veel kansen en mogelijkheden. Of het nu gaat om instroom, doorstroom of duurzame inzetbaarheid, op alle fronten kunnen we inclusiever zijn.

Vaak zijn we onbewust niet inclusief in ons werving en selectieproces en komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet eens aan tafel. Indien we wel iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt uitnodigen voor een sollicitatiegesprek levert dit niets op als we met dezelfde verwachtingen blijven selecteren.

Er staan nog altijd meer dan 1 miljoen mensen langs de kant. Mensen die graag willen werken en wachten op een eerlijke kans. Wil jij werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt, neem contact met ons op en dan helpen wij je graag op weg.

Wij kunnen je helpen om anders te kijken en om te gaan met de arbeidsmarkt. Dit kan zowel in de vorm van advies als uitvoering. We kunnen aan de slag met beleid en strategie of met het inzetten van tools als open hiring, jobcarving en functiecreatie of leerwerktrajecten op de werkvloer.