Klimmen hand Menskracht ACTMAAK EEN AFSPRAAK

Grip op
verandering!

Organisatieontwikkeling

MensKracht helpt jou het beste uit jouw organisatie te halen. Met behulp van gesprekken en een organisatiescan geven wij je inzicht in waar je nu staat en waar je naar toe wilt. Ons advies sluit hier naadloos op aan en bevat concrete stappen waar je direct mee aan de slag kunt. MensKracht helpt je graag met het realiseren van de door jou gewenste ontwikkeling.

“One step at a time.”

MensKracht begeleidt jou graag bij het zetten van ontwikkelingsstappen. Samen met jou bepalen we de mate van betrokkenheid en de rolverdeling. Je kunt een veranderingstraject volledig bij ons neerleggen, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen dat wij je slechts op de achtergrond ondersteunen bij het zetten van de diverse stappen.

Opleiding en ontwikkeling

MensKracht Advies biedt advies op gebied van opleiding & ontwikkeling: Wat hebben jouw medewerkers nodig om voor nu en in de toekomst optimaal aan te (blijven) sluiten bij de organisatiedoelstellingen. MensKracht Advies kan jou tevens adviseren en begeleiden bij reïntegratietrajecten en van-werk-naar-werk trajecten.

Organisatiescan

“Om te bepalen hoe je ergens komt, moet je eerst bepalen waar je bent.”

Middels een organisatiescan brengt MensKracht huidige denkbeelden in kaart. Op basis van deze scan kunnen we samen met jou de best passende ontwikkelingsroute uitstippelen.

Vanuit onze toolkit kunnen we altijd aansluiten op jouw organisatie-of afdelingsgrootte en onderliggende vraagstuk(ken).

Organisatieadvies

“Groeien is altijd mogelijk.”

Je weet dat jouw organisatie (nog) beter kan presteren en je weet wellicht ook al waar je naar toe wilt. MensKracht helpt om de stip op de horizon te plaatsen en de best passende route uit te stippelen.

Middels één of meerdere gesprekken komen we tot de kern van jouw organisatiewensen en vraagstukken. Met behulp van de organisatiescan bepalen we het vertrekpunt. Dit vertrekpunt, jouw wensen en de vraagstukken geven jou en ons voldoen inzicht om de juiste ontwikkelingsroute te bepalen.

In ons advies beschrijven wij concrete ontwikkelingsstappen, inclusief tijdspad en investering in tijd en geld. MensKracht begeleidt jou graag bij het zetten van de ontwikkelingsstappen.