Externe inhuur

Flexibele arbeid – in samenwerking met Labor Redimo biedt MensKracht Advies integraal en onafhankelijk advies over het organiseren van (flexibele) arbeid.