Handen ineen Menskracht ACTMAAK EEN AFSPRAAK

Haal het beste
uit uw organisatie!

En zet de mens centraal

Social Return

Social Return – Het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Social Return is inmiddels een standaard onderdeel van aanbestedingen. Soms als inspanningsverplichting of gunningscriterium maar meestal als hard percentage van de loonsom of opdrachtwaarde. Om aan deze eisen te kunnen (blijven) voldoen, is een efficiënte inrichting van uw SROI-beleid onmisbaar. MensKracht Advies biedt integraal en onafhankelijk advies over en hulp bij het organiseren van jouw Social Return On Investment.

MENSKRACHT

ADVIES

LIGUSTERBAAN 1

2908 LW

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

STUUR EEN MAIL

of bel +31 6 588 19 469

Social Return On Investment levert een bijdrage aan sociale doelstellingen

SROI is een methodiek voor het meten van de sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Het is een aanpak die eraan bijdraagt dat iedereen zoveel mogelijk deelneemt in de samenleving en om mensen kans te geven op werk en inkomen.

Bij grote inkoop opdrachten vragen (semi) overheidsinstanties opdrachtnemers een bijdrage te leveren aan de sociale doelstellingen die zij nastreven, bijvoorbeeld voor kwetsbare inwoners die maatschappelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk hierbij aan langdurig werklozen, statushouders, mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (of zijn geweest) en jongeren zonder opleiding en sociaal vangnet.

Een Social Return aanpak voor de lange termijn

MensKracht Advies biedt volledig en onafhankelijk advies en ondersteuning bij het organiseren van uw Social Return on Investment.

Wij staan voor een Social Return aanpak voor de lange termijn, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Veel organisaties zien Social Return On Investment als niet meer dan een risico. Door verandering in beleid, organisatie en mentaliteit biedt Social Return echter kansen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij helpen je graag Social Return om te buigen van risico naar kans.

Wil je je Social Return verplichting ombuigen naar een kans? Dat kan! Door middel van bijvoorbeeld jobcarving en werkervaringtrajecten kun je Social Return ook zien als middel om instroom, doorstroom en duurzame inzetbaarheid binnen je organisatie te realiseren.

Social Return in de bouw

Voor opdrachtgevers ERA Contour en Smits Vastgoed zijn wij aan de slag gegaan met een proeftuin in de bouw, De Bouwpraktijk.

De Bouwpraktijk is een initiatief waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kennis maken met allerlei facetten van de bouw in een veilige omgeving op de bouwplaats.

Dit initiatief zorgt voor een kruisbestuiving tussen onderaannemers en deelnemers; zij leren elkaar op een laagdrempelige manier kennen.

Een unieke combinatie van praktijkleren op de bouwplaats, les krijgen van de onderaannemers, begeleid worden door een leermeester, taallessen en het behalen van het VCA-diploma maken dit concept tot een succes.

De Bouwpraktijk is een alternatieve kijk op zowel de arbeidsmarkt als op Social Return en slaat succesvol een brug tussen ambtelijke instanties en de bouwsector.

Voor meer informatie en beeldmateriaal kan je terecht op de website van De Bouwpraktijk.